Иглотерапията е метод при който се въздейства върху функцията на органите в човешкото тяло чрез убождане или върху специфични биоактивни точки .
60 мин -80 лв
70 мин -90лв
80 мин -100 лв ;