това е комплекс от гимнастически упражнения, който се препоръчва за профилактика и при редица ставни и мускулни заболявания и травми

30мин  30лв